CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Expiration Date : -18101 Days
Cerinte legale/ Grup tinta:
Este necesar atat pentru firme ce opereaza in domeniul achizitiilor publice dar si pentru lucratorii din institutii publice pentru dobandirea cunostiintelor necesare aplicarii OUG 34/ 2006, HG 925/2006. Cursul este util si angajatilor din departamentele de achizitii publice, vanzari, juridic, financiar, investitii, tehnic; membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii.

Competente dobandite:
Ø analizarea legislatiei aplicabile specifice;
Ø acordarea consultantei de specialitate;
Ø planificarea achizitiilor publice;
Ø derularea si finalizarea procedurilor de atribuire.

Tematica:
Prezentarea domeniului achizitiilor publice; reguli aplicabile pentru atribuirea contractelor; proceduri de atribuire; modalitati speciale de atribuire a contractului; SEAP ( www.e-licitatie.ro);
atribuirea si derularea contractului de achizitie publica; solutionarea contestatiilor, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.; solutionarea litigiilor in instanta; contraventii si sanctiuni

Programa:
Durata: 40 ore
Cursul asigura atat pregatire practica cat si pregatirea teoretica, asigurandu-se aplicatii practice pentru tematica abordata. SE ASIGURA SUPORT DE CURS.

Cost curs: 600 lei PLATA IN 3 RATE
I. La inscriere – 100 lei;
II. La prima zi de curs- 400 lei
III. La jumatatea cursului- 100 lei
*include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/ adevetinte de studiu

Dosar înscriere: copie xeorx : CI, certificat de nastere, casatorie, diploma de studii superioare

Reduceri:
10%- Studenti ce urmeaza cursuri universitare zi in baza carnetului vizat; someri cu carnetul vizat la zi;
20%- persoane cu handicap

Discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs

Contact:

Telefon nr: 0784.045.025 (cosmote), 0728.865.167 (vodafone), 0744.974.775 (orange)
fax nr. : 0348.436.899,
email: office@profesionalnewconsult.ro, george.serban@profesionalnewconsult.ro
adresa web: www.profesionalnewconsult.ro

Contact

>>> Log in to view all contact details <<<

Login